Tillbaka till Om oss

Mer om oss i Grimstagruppen
Det var många aktiviteter på Grimstadagen 1998, bland annat var alla som bodde i Grimsta välkomna att delta i en konstutställning. Inbjudan var helt kravlös. Om man hade en egenhändigt gjord tavla så kunde man få delta. Det blev en mycket varierande och intressant utställning. I den första utställningen deltog 16 personer med 3 tavlor vardera,nästa gång deltog 22. Så småningom bildades en målargrupp, Grimstagruppen,som idag är mycket livaktig.

Grimstadagen 1998

Länge hölls Grimstagruppens målarkvällar i en trevlig lokal på Grimstagatan, där träffades vi en gång i veckan. Vårutställningen ordnades i en lokal som ligger på hörnet Kanngjutargränd och Grimstagatan.
En mycket positiv händelse för oss i Grimstagruppen inträffade 2009, då fick vi tillgång till utställningslokalen och ha den året runt som vår ateljé.
Vi målade om, reparerade, hängde upp nya gardiner och städade så det blev ljust, rent och trivsamt. Där har vi våra målarkvällar och utbildning, dit går vi och målar när lusten faller på och här ordnar vi också Grimstagruppens välbesökta VÅRSALONG.

Åren 1998-2002 var Marta-Gulli Ljung Grimstagruppens ledare.Därefter övertog Kerstin Spångberg ledarskapet och var från 2002 tom våren 2006 gruppens ansvarige organisatör.
Hösten 2006 bildades en styrelsegrupp där Helga Weisner, Maina Gummeson och Maj-Britt Sieurin ingick i styrelsen. Under hösten 2010 avslutade Maj-Britt Sieurin sitt styrelsearbete och ersattes av Åsa Bolin.
Grimstagruppen är välorganiserad och vi har möte på hösten. Det råder demokratisk ordning med majoritetsbeslut.Alla medlemmar har arbetsuppgifter och deltar i arbetet med Vårsalongen och allt annat som behövs göras. Vi har en fikastund tillsammans på våra målarkvällar som vi turas om att fixa,då tar vi också upp olika spörsmål.


Några gamla gruppbilder


Grimstagruppen 2016Grimstagruppen 2015Grimstagruppen 2014
Stående från vänster: Maria Broman, Kirsi Myr, Robert Lundin, Maina Gummason, Maria Knapp, Kerstin Spångberg, Joakim Hjortenklev Maria Bäckström
Sittande: Helga Weisner, Maj-Britt Sieurin, Åsa Boman och Kerstin BjörnbergGrimstagruppen 2011
Sittande fr.v. Maj-Britt, Helga, Maina och Kerstin S
Stående fr.v. Maria K, Lena, Maria B, Kerstin B och Åsa

   

Grimstagruppen 2009 och 2006